หน้าแรก

S A F E T Y

สอนด้วยใจรัก เล่าประสบการณ์จริง  สื่อเข้าใจง่าย ภาพ คลิป อัพเดลเครสอุบัติเหตุ ทันโลก ทันเหตุการณ์ อยากให้ทุกคนรู้  ทุกคนเข้าใจ เปลี่ยน ชีวิต   เพื่อให้ตัวเอง เพื่อนร่วมงาน คนที่เรารัก ปลอดภัย… 

คนเราแก้อดีตไม่ได้ แต่อาจแก้อนาคตได้

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ ให้ความรู้ ในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน…
     

 ” ไม่อยากเห็นสถานประกอบ มีพนักงานบาดเจ็บ พิการ หรือตาย ทรัยพย์สินเสียหาย  
อยากให้อุบัติเป็น ศูนย์  ทุกคนปลอดภัย เพิ่มคุณค่า ความมั่นคงในชีวิต ” 

Mail : winaibangpoo@gmail.com 085-5101-555

คอร์สเรียนความปลอดภัย

ทุกหลักสูตรล้วนผ่านทำการปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทำได้จริง วัดผลได้
       ขอโอกาส สักครั้ง…ผมมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ๆ

Slider

Course – คอร์สเรียนความปลอดภัย

หลักสูตร BBS การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น ” ศูนย์” ด้วยวิธี BBS
Behavior Based Safety
หลักสูตร การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

Winai Duangjai

2 มิ.ย. 2019

บทความ

บทความ – ข่าวสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย