หลักสูตร BBS การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต
ทำอุบัติเหตุให้เป็น ” ศูนย์” ด้วยวิธี BBS
Behavior Based Safety
หลักสูตร การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย

Winai Duangjai

2 มิ.ย. 2019